Prova på

Prova på

 

Det finns flera möj­lig­he­ter att prova på hur det känns att flyga ult­ralätta flyg­plan. Antingen kan man köpa ett pre­sent­kort, eller så kan man boka tid med en flyglä­rare för en rik­tig provlektion.

 

 

Presentkort & evenemangsflygning

 

Den per­fekta pre­sen­ten för den som har allt eller en kul akti­vi­tet på sven­sexan eller möhip­pan. Du sit­ter med som pas­sa­ge­rare och kan bestämma vart du vill flyga, t.ex. titta på ditt hus från ovan. Du kan få känna på lite g-krafter om du vill, eller bara sitta och njuta av en lugn färd bland mol­nen — du bestäm­mer. Men glöm inte kameran för den ultimata selfien!

 

 

Prov­lek­tion

 

Här sit­ter du i förar­sto­len med en erfa­ren flyglä­rare vid din sida. Du får en genom­gång av instru­men­ten, kon­trol­lerna och pro­ce­du­rerna på mar­ken innan ni lyf­ter och får sedan en första intro­duk­tion i hur man han­te­rar flyg­pla­net i luften.

Provlektion

Båda typerna av flyg­ning inne­bär drygt en halv­timme i luf­ten. Man bör vara på plats minst 20 min före bokad tid för genom­gång och för­be­re­del­ser, och efteråt finns det tid för lite dis­kus­sio­ner och en fika i klubbhuset.

 

Kon­takta infor­ma­tions­an­sva­rig för mer infor­ma­tion om pre­sent­kort eller kon­takta någon av våra flyglä­rare för att boka en provlektion.

 

Borås Flygplats Viared

Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon: 033 – 25 41 67

E-post: info@bufk.se

Bank­giro: 914‑6358

Briefing Borås Flygplats
Följ oss på Facebook