Styrelsen

Styrelsen

 

 

Gäl­lande från års­möte 2018

 

Ord­fö­rande och motor­flyg­chef

Alek­san­dar Arsic

aleksandar@)arsi.se

0322–194 29, 0705–52 28 28

 

Vice Ordförande

Kent Ive­ling

kent_iveling@hotmail.com

0708–80 78 00

 

Sek­re­te­rare

Tor­björn Ryd­falk

torbjorn.rydfalk@bornet.net

033–26 94 50, 0708–62 37 19

 

Ekonomi/Kassör

Håkan Jans­son

hakan.komedi5@gmail.com

031–52 67 30, 0705–88 15 88

 

Skol­chef

Anders Ruds­mark

anders.rudsmark@telia.com

0738–51 53 92

 

IT– och infor­ma­tions­an­sva­rig

Andreas Stor­vik

storvik.andreas@gmail.com

0735–009794

 

Stu­g­an­sva­rig

Andreas Vib­ber

stugansvarig@bufk.nu

 

Tek­nisk chef

Ulf Are­fjord

gota.marinservice@tele2.se

0322–521 35, 0702–90 30 11

 

Ledamot

Tobias Nilsson

drtobiasnilsson@gmail.com

0723-234588

 

 

 

 

 

Borås Flygplats Viared

Vind­ga­tan, 504 64 BORÅS

Tele­fon: 033 – 25 41 67

E-post: info@bufk.se

Bank­giro: 914‑6358

Briefing Borås Flygplats
Följ oss på Facebook